ما همیشه در تماس هستیم!

phone +7 (978) 72 444 16

79787923544+

اگر علاقه مند به نمایندگی شدن و فروش تجهیزات ما هستید، لطفا با ما تماس بگیرید.

ما در هر کشوری از دنیا کار می کنیم و شرایط متفاوتی را برای همکاری دائمی و فروش یکباره ارائه می دهیم.

ما شما را به همکاری متقابل سودمند دعوت می کنیم!